Tampax logo
homepage

Återvinning av förpackni

Tack för ditt intresse för information om återvinning. I det här avsnittet vill vi vägleda dig kring hur du avfallshanterar våra produkter och förpackningar

För förpackning

Innan du återvinner din Always-ytterförpackning i plast hemma, bör du kontrollera att den omfattas av hushållsinsamling av dina lokala myndigheter och följa deras instruktioner. Om du inte kan återvinna den hemma, kan du återvinna den på din lokala återvinningsstation. www.ftiab.se

De flesta lokala myndigheter samlar in pappers- och kartongmaterial, så du kan kasta Always kartongförpackningar i de återvinningsbehållare som har tillhandahållits. Följ instruktionerna för hushållsinsamling som ges av dina lokala myndigheter: www.ftiab.se

Intressanta fakta: Kartongförpackningen för Always är tillverkad av 80 % återvunnet material.

För produkter

Vänligen kasta dina bindor, trosskydd och inkontinensprodukter i ditt vanliga hushållsavfall. Av hygienskäl kan de inte återvinnas. Samtidigt som vi fortsätter vara innovativa och skapa framtida lösningar som minskar produktavfallet, vidtar vi idag flera åtgärder för att minska våra produkters miljöavtryck, och med det i åtanke utformar vi våra produkter för att minska mängden avfall redan från början. Till exempel har vi i våra Always Ultra-bindor minskat den mängd material vi använder för att tillverka bindorna med 10–20 % under de senaste sju åren i Europa.

Viktigt: Spola aldrig ner dina bindor, trosskydd eller någon mens- eller inkontinensprodukt i toaletten. Kasta den alltid i soporna.

Dessa produkter kan inte återanvändas, tvätta dem inte.